مقدمه :

تداوم حیات هر بنگاه اقتصادی ، در وحله اول به توانایی آن نهاد در

رقابت با رقبای داخلی و بین المللی وابسته است كسب این

توانایی نیز به نوبه خود نیازمند ایجاد مزیتهای رقابتی برای سازمان

می باشد . یكی از متداول ترین روش های وصول این

هدف ، افزایش بهره وری در امور محوله و به طبع آن كاهش اتلاف

ها ( هزینه ها ) است . به این منظور بسیاری از نهادهای اقتصادی

در سراسر جهان به سمت استقرار بهترین روش انجام كاردر

سازمان خود پیش می روند . دراین میان استفاده از سیستم

های مكانیزه در انجام امور ، یكی از مهم ترین راهكارهای پیش

روی این سازمانها است .

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید