مقدمه :

ایران یكی از تولید كنندگان مهم ذرت می باشد ومزارع ذرت خصوصا در

ناحیه غرب كشور قابل توجه می باشند ولی علی رغم تولید غابل توجه

این محصول امكانات جهت خشك كردن ان بسیار محدود است این نقیصه

موجب مسائل زیر می باشد:

1_بدلیل خشك نشدن محصول فاسد شده و انواع قارچها بخصوص

آنفولاتوكسین در آن رشد می كند كه علاوه بر ضرر مالی خطرالودگی بر

بی منطقه نیز وجود دارد.


2_ بدیل اول زارعین مجبورند محصول خود را به قیمت بسیار پایین به

واسطه ها بفروشند وسود كمتری ببرند و این امر موجب عدم

نشان دادن رغبت برای ادامه تولید این محصول می شود.

با توجه به موارد فوق در مناطقی كه این محصول تولید مورد قبولی داشته

باشد احداث چنین طرحی توجیه خوبی خواهد داشت.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید